شنبه، 24 مهر 1400 - 18:34

بازنشستگان نیروهای مسلح هم تجمع کردند

شماره: 6240
Aa Aa

تجمع کنندگان خواستار این شده اند که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ آن ها همچنین خواستار پیش بینی افزایش حقوقشان در بودجه سال ۹۸ شده اند.

در اعتراض به وضعیت حقوقی و در مقابل مجلس؛
بازنشستگان نیروهای مسلح هم تجمع کردند

جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش اسپاداناخبر، بازنشستگان نیروهای مسلح با تجمع مقابل مجلس نسبت به وضعیت حقوق‌های خود اعتراض کرده و خواستار پیش بینی افزایش حقوقشان در بودجه سال ۹۸ شدند. تجمع کنندگان همچنین خواستار این شدند که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس قرار گیرد. منبع/ ایسنا

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان