چهارشنبه، 8 تير 1401 - 1:50

روزنامه کیهان احمد شاملو را ملحد، ضدفرهنگ و معاند با دین خواند

شماره: 6201
Aa Aa

کیهان نوشته است: شاملو سابقه سرقت ادبی داشت| شاملو خود معترف است که در نوجوانی برای نازی‌ها جاسوسی می‌کرده است. این فرد به عنوان یک کمونیست، عضو حزب توده می‌شود و بعد‌ها به کانون نویسندگان تحت هدایت ساواک در می‌آید.

او در سایه حمایت فرح دیبا بود؛
روزنامه کیهان احمد شاملو را ملحد، ضدفرهنگ و معاند با دین خواند

روزنامه کیهان از پرداختن روزنامه همشهری به شاملو انتقاد کرد. به گزارش اسپاداناخبر، کیهان نوشته است: روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران که در حاکمیت تفکر لیبرالیستی است در شماره دیروز خود به تبلیغ احمد شاملو پرداخت. این روزنامه که از محل بیت‌المال تغذیه می‌شود، در حالی به ستایش‌های عوامانه از شاملو پرداخت که این شاعر هتاک و معاند با دین، صراحتا نسبت به مردم ایران ابراز کینه و تنفر کرده بود. شاملو خود معترف است که در نوجوانی برای نازی‌ها جاسوسی می‌کرده است. این فرد به عنوان یک کمونیست عضو حزب توده می‌شود و بعد‌ها به کانون نویسندگان تحت هدایت ساواک در می‌آید. وی که سابقه سرقت ادبی داشت، در سایه حمایت فرح دیبا بود و از دفتر وی و چندین موسسه، حقوق کلان می‌گرفت.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان