پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 6:53

عارف: نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد یا هر عنوان دیگری حق برخورد با دانشجویان در حریم دانشگاه را ندارد

شماره: 6015

حرمت دانشگاه و دانشجو نباید به بهانه‌های واهی مورد خدشه قرار گیرد| هنوز تبعات شکسته شدن قداست دانشگاه در دهه‌های گذشته از یاد نرفته است.

در واکنش نسبت به برخورد گشت ارشاد با دانشجویان دانشگاه آزادسوهانک؛

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به حضور گشت ارشاد در مقابل ورودی دانشگاه آزاد سوهانک واکنش نشان داد.

به گزارش اسپاداناخبر، محمدرضا عارف در توئیتر خود نسبت به برخود گشت ارشاد با دانشجویان دانشگاه آزادسوهانک واکنش نشان داد.

"حرمت دانشگاه و دانشجو نباید به بهانه‌های واهی مورد خدشه قرار گیرد. هنوز تبعات شکسته شدن قداست دانشگاه در دهه‌های گذشته از یاد نرفته است. نیروی انتظامی تحت عنوان گشت ارشاد یا هر عنوان دیگری حق برخورد با دانشجویان در حریم دانشگاه را ندارد."

پیش تر فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از برخورد گشت ارشاد با دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز واقع در سوهانک را داشت.

نیروی انتظامی ارائه توضیحات در این باره را موکول به بررسی بیشتر و دقیق‌تر کرده است.

منبع/ ایلنا