جمعه، 9 اسفند 1398 - 19:13

هیچ کس نمی تواند ادعا کند ایران به تنهایی از آن اوست

شماره: 9153
Aa Aa

سیدحسن خمینی گفته اگر امید وجود نداشته باشد هیچ کاری از دست کسی بر نمی‌آید. ایران متعلق به همه است؛ مصالح نظام را نباید تنگ و محدود دید.

راه برون رفت از مشکلات هم‌افزایی ملی است؛
هیچ کس نمی تواند ادعا کند ایران به تنهایی از آن اوست

سیدحسن خمینی در دیدار با مدیران و دبیران رسانه‌های «ایران» و «ایرنا» ضمن تأکید بر ضرورت امیدواری افزود:

همه ما باید این باور را درون خود نهادینه کنیم که ایران متعلق به همه ماست و هیچ کدام از ما به تنهایی نمی‌توانیم ادعا کنیم که این سرزمین از آن ماست.

به گزارش اسپادانا خبر، سیدحسن خمینی با اشاره به دهه 60 گفته در آن زمان با وجود مشکلات مختلف و جنگ تحمیلی مردم نسبت به نظام تعلق خاطر داشتند و ضمن تحمل مشکلات موجود و نداشتن توقع بالا در شرایط ویژه آن سال‌ها از کمک به مسئولان در حوزه‌های مختلف هم دریغ نمی‌کردند.

او راه برون رفت از مشکلات موجود را احیا و تقویت بیشتر وحدت داخلی و هم‌افزایی ملی دانست و تأکید کرد: در چنین شرایطی نه تحریم کارگر خواهد افتاد و نه تهدید.

او تأکید کرد که اصل باید مردم باشند و اتحاد حول آنان.

سیدحسن خمینی با بیان اینکه اعتماد به رسانه مصداق و کانال اعتماد به مردم است و منجر به تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت خواهد شد،بر ضرورت امیدواری به آینده و گذر از مشکلات موجود تأکید کرد.

وی گفت:

اگر امید وجود نداشته باشد هیچ کاری از دست کسی بر نمی‌آید.

سیدحسن خمینی اضافه کرد:

همه ما باید این باور را درون خود نهادینه کنیم که ایران متعلق به همه ماست و هیچ کدام از ما به تنهایی نمی‌توانیم ادعا کنیم که این سرزمین از آن ماست. همه مردم باید نسبت به ایران و نظام احساس تعلق خاطر داشته باشند لذا در تعیین مصالح نظام مصلحت را نباید تنگ و محدود دید بلکه باید به گونه‌ای آن را تعریف کرد که مصالح مردم و نظام همزمان در آن جای داشته باشد و تفاوتی میان این دو به وجود نیاید.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان