سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 23:08

جشنواره نور در فرانسه

شماره: 1768
Aa Aa

جشن نور امسال به جای ۸۰ برنامه نورپردازی شامل ۴۱ برنامه می شود که بیشتر در بخش تاریخی لیون قدیمی متمرکز شده است.