سه شنبه، 8 آذر 1401 - 11:27

ماکرون و لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند

شماره: 3351
Aa Aa

نتایج اولیه شمارش آرای فرانسه نشان می دهد که ماکرون ۲۳.۷ درصد و لوپن ۲۱.۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده و به دور دوم راه یافتند.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛
ماکرون و لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند

ماکرون و لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند.
نتایج اولیه شمارش آرای فرانسه نشان می دهد که ماکرون ۲۳.۷ درصد و لوپن ۲۱.۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش اسپادانا خبر، نتایج اولیه شمارش آرای فرانسه نشان می دهد که ماکرون 23.7 درصد و لوپن 21.7 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

منبع انتخاب

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان