پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 6:30

خبرگزاری فارس خواستار فروپاشی شرکت های تبلیغاتی فعال در کانال های تلگرامی شد

شماره: 5397

این خبرگزاری نوشته: فروپاشی شرکت های تبلیغاتی که برای کانال های تلگرامی تبلیغات کسب و درآمد زایی می کنند موجب می شود تا سفارشات به پیام رسان های داخلی انتقال یابد!

پس از مسدودسازی تلگرام، آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی به بیش از ۲۰ میلیون نفر رسید!

به گزارش اسپاداناخبر، خبرگزاری فارس نوشته است:
در 15 روز ابتدایی پس از مسدودسازی تلگرام، آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی به بیش از ۲۰ میلیون نفر رسید!
این رسانه هم چنان خواستار فروپاشی شرکت های تبلیغاتی که برای کانال های تلگرامی تبلیغات کسب و درآمد زایی می کنند شد تا سفارشات به پیام رسان های داخلی انتقال یابد.

منبع/ جماران