شنبه، 31 ارديبهشت 1401 - 4:49

حسن رحانی

مردم به نظام و دولت اعتماد دارند چون آب و برق قطع نمی شود

رییس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها؛

مردم به نظام و دولت اعتماد دارند چون آب و برق قطع نمی شود

حسن روحانی گفته نقد فضای دانشجویی تا زمانی که با در نظر گرفتن شرایط، واقعیت‌های جامعه و با انصاف توام باشد بهترین هدیه برای جامعه و مسئولین است.