پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 3:23

فعالیت های موشکی ایران، موشک‌های بالستیک، توافق هسته ای، وزارت خارجه فرانسه

با اعلام سخنگوی وزارت خارجه فرانسه؛

فرانسه از ایران خواست فعالیت های موشکی خویش را متوقف کند

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ادعا می کند برنامه موشکی ایران با قطعنامه۲۲۳۱سازمان ملل در تناقض است| فرانسه از مقامات تهران خواسته علی رغم تحریم های آمریکا در توافق هسته ای بمانند.