پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 4:50

نماز جمعه، رهبر انقلاب، کنترل قیمت ها، محمدرضا پهلوی، فرار شاه

دولتمردان قیمت‌ها را رها کرده اند؛

اگر کنترل قیمت‌ها از دست دولت خارج شده بگویند تا دعا کنیم

سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان گفته: با رفتن محمدرضا پهلوی دودمان پهلوی نابود شد و ایران از دست دشمنان اسلام نجات پیدا کرد؛ امیدواریم این مسیر تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه پیدا کند.