پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 6:16

وزارت خزانه داری آمریکا، بانک مرکزی ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران، ولی الله سیف

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی در رابطه با ایران اعمال کرد؛

آمریکا، رئیس بانک مرکزی ایران را هم تحریم کرد

بهانه وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم های جدید که بانک اسلامی البلاد عراق و رئیس آن را نیز در بر گرفته، فعالیت های مالی در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان بوده است.