پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 5:39

حسن روحانی، حروج امریکا از برجام

با اشاره به خروج آمریکا از برجام؛

حسن روحانی: چه کسی مستحق ملامت است؟ این تذهبون؟ امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سوال ببریم

رئیس جمهور گفته: اگر با احساسات برخورد می‌کردیم واز توافق خارج می‌شدیم، مردم سوال می‌کردند که چه عجله‌ای داشتید و چرا فرصت ندادید؟