دوشنبه، 6 تير 1401 - 0:28

آزادی باید با قیوداتی همراه باشد

شماره: 17875
Aa Aa

آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند| قضات دادسرای فرهنگ و رسانه باید بیشتر بر مشورت گرفتن از اهالی فن تکیه کنند.

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران؛
آزادی باید با قیوداتی همراه باشد

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران در بازدید از دادسرای فرهنگ و رسانه گفت:

آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، او گفت:

همه ما ملزم به حرکت در مسیر قانون هستیم و باید توجه داشت که نقد منصفانه با تخریب تفاوت دارد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت:

جنس و محتوای کار فرهنگی و رسانه‌ای که دائماً سیر تحولی و دگرگونی دارد اقتضاء می‌کند که برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه نیز به دانش و آگاهی‌های روز مجهز باشیم. علاوه بر علم برخورداری از حلم و صبوری نیز از ضروریات است. باید تصمیمات و اقدامات متضمن و دربرگیرنده جنبه‌های آموزشی باشد و این آموزنده بودن در احکام، الفاظ و انشاء قاضی متبلور باشد.    

او گفت:

آزادی نباید حقوق عمومی و خصوصی افراد جامعه را مخدوش کند؛ آزادی باید با قیوداتی همراه باشد.

رئیس قوه قضائیه گفت:

در مواردی مشخص نیست که آیا اقدام یک فرد مصداق توهین و نسبت دادن یک امر وهن‌آور به شخصی دیگر محسوب می‌شود یا خیر؟ یا اینکه انتشار یک سند در زمره مصادیق افشای اسرار مردم است یا خیر؟ در چنین مواردی قضات دادسرای فرهنگ و رسانه باید بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند و بیشتر بر مشورت گرفتن از اهالی فن، خبرگان و متخصصین امر تکیه کنند. گاهی فردی علیه شخصی اقدام به نشر اکاذیب می‌کند، گاهی نیز فردی به دیگری توهین می‌کند و با این عمل خود قبح امری را در جامعه می‌شکند و سبب تحمیل آسیب اجتماعی و روانی به مردم می‌شود. برخی از موضوعات حوزه فرهنگ و رسانه تخصصی است لذا برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه بهره‌گیری از نظرات متخصصین و صاحبنظران قشرها و صنوف مختلف در زمره ضروریات است. بر همین مبنا در فرآیند دادرسی پرونده‌های حوزه فرهنگ و رسانه نقش خبرگان و اهالی فن در قشرها و صنوف مختلف و مساعدت آنها به قضات در امر انطباق مصادیق با موضوع قانون بسیار برجسته و حائز اهمیت است. مشورت گرفتن قاضی از خبرگان و متخصصین حوزه‌های گوناگون در امر رسیدگی به پرونده‌ها در راستای اتقان آراء و احکام و قرارهای صادره منافاتی با استقلال قضات ندارد.

«توجه به مقتضیات زمان ، شرایط و مستندات موجود در امر رسیدگی به پرونده‌ها» توصیه دیگر رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه بود.

او متذکر شد که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها آفات و ضررهای زیادی را به دنبال دارد.

 وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در رسیدگی‌های قضایی گفت:

فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع، روش بررسی مسئله و نحوه تبیین حکم از ملزومات امر قضاوت است و توجه به این شاخصه‌ها و تدبیر در قبال آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه نیز از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان