استاندار بوشهر نقشى در اين اخراج نداشت! | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 30 شهريور 1402 - 21:27

استاندار بوشهر نقشى در اين اخراج نداشت!

شماره: 22391
Aa Aa

مدير عامل پتروشیمی خارگ از "م. الف" كارمند این شركت درخواست كرده نامه ای به‌ صورت غير واقع و كذب در رابطه با عملكرد همكار مطبوعاتی اخراج شده نوشته و به او تحويل دهد. شکایت از این کارمند در قوه قضاییه به ثبت رسیده است.

در پى اخراج همكار مطبوعاتى از پتروشيمى خارگ؛
استاندار بوشهر نقشى در اين اخراج نداشت!

چندی پيش خبری بر روی خروجی اسپادانا با عنوان "به بهانه انتقاد از استاندار بوشهر، همكار مطبوعاتی را از پتروشيمی خارگ اخراج کردند!" قرار گرفت كه پيامد و بازخورد های مختلفی در آن شركت و در سطح استان بوشهر به دنبال داشت.

اسپادانا خبر جهت تنوير افكار عمومی گفتگويی با سيد فريور موسوی، همكار مطبوعاتی اخراج شده انجام داد.

وی با تشكر از حمايت اسپادانا خبر از انعکاس این خبر در حمايت از خویش پرده از واقعيت اين اخراج برداشت و گفت:

اصل ماجرا بدين گونه بود كه به هيچ وجه دكتر محمدی زاده استاندار محبوب بوشهر در اخراج من نقشی نداشته است ضمن آنكه مدير عامل شركت سهامی پتروشيمی خارگ يعنی مهندس بهمن بهزادی با قصد و نيت قبلی كه بارها به بنده اعلام نموده بودند "راسا" و"شخصا" و با كمك يكی از كارمندان شركت باعث و بانی اين اخراج بودند.

وی افزود:

مدير عامل در حركتی خلاف شرع، عرف و خالی از واقعيت از "م. الف" كارمند شركت درخواست كرد تا نامه ای را به‌صورت كاملا" غير واقع و كذب در رابطه با كار و عملكرد بنده نوشته و به ايشان تحويل دهند تا بدين صورت بهانه ای هر چند با دروغ پردازی جهت اخراج غير منصفانه وحذف من از شركت را كليد بزنند كه اين مهم بسيار راحت و در كمال بی انصافی و ناباوری همكارانم انجام پذيرفت!

این همكار مطبوعاتی در ادامه شرح داد:

هم اكنون در جهت اعاده حيثيت از كارمند خاطی به دادگاه شكايت نموده ام ضمن آنكه در تماس تلفنی با استاندار بوشهر به خاطر حمايت های شان تشكر و از ايشان خواستار رسيدگی به وضعيت مديريتی در شركت پتروشيمی خارگ گرديده ام تا افراد ديگری را با برنامه ريزی و نقشه از كار بركنار نكنند.

 

گفتگو از صبا شهیدی

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان