دوشنبه، 6 تير 1401 - 0:03

اصلاح طلبان متهم درجه اول حادثه متروپل هستند

شماره: 17963
Aa Aa

این جماعت درمانده از سال ۸۸ پنجه بر صورت نظام کشیده، باخت خود در انتخابات دموکراتیک را به خیابان ها کشاندند و زمینه ساز عمیق ترین تحریم ها شدند.

جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران؛
اصلاح طلبان متهم درجه اول حادثه متروپل هستند

جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نوشته است:

دوستی درباره هلهله برخی از اصلاح طلبان تندرو بر روی آوارهای متروپل و متهم کردن نظام پرسید. در پاسخ گفتم: این رفتار آنها هم نشان از رندی و شارلاتان بودن شان است.

به گزارش اسپادانا خبر، در ادامه توئیت این عضو شورای شهر تهران آمده است:

رند و وقیح اند چون گزارش های رسمی صدور پروانه و مراحل ساخت متروپل در دوره حاکمیت دولت و مدیریت برخواسته از اراده و همسویی سیاسی و منفعتی آنها (دولت بی تدبیری و امیدسوزی) صادر شده و اگر بنای برخورد و حساب کشی باشد آنها متهم درجه اول هستند اما اکنون با وارونه نمایی قابل ترحم اند. چون این جماعت درمانده از سال ۸۸ که پنجه بر صورت نظام کشیده و باخت خود در یک انتخابات دموکراتیک (با مشارکت بالای ۸۰ درصدی) را به کف خیابان ها کشاندند زمینه ساز عمیق ترین تحریم ها (که هنوز آثار آنها بر اقتصاد وجود دارد) شدند. دیگر مورد اعتماد نظام نبوده و نیستند و هرچه جلوتر آمدند این بی اعتمادی به آنها عمیق‌تر شد و آن را خراب‌تر کردند (نظام به آنها اعتقاد و اعتمادی ندارد.) از طرف دیگر نتایج دو انتخابات آخر (سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و تعداد آرای آنها نشان می دهد که مغضوب و مطرود مردم هستند و در نگاه مردم آنها دلیل و بانی اصلی وضع کنونی هستند (عملکرد ۸ ساله دولت متبوعشان دولتی که همزمان و همسو با نرخ رشد اقتصادی صفر در اقتصاد ایران است.)

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان