اهداف جلوی سفر ماركوپولو را گرفت! | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 4 تير 1403 - 7:03

اهداف جلوی سفر ماركوپولو را گرفت!

شماره: 22456
Aa Aa

جای بسی خوشحالی است كه بالاخره مسئولان پاكدست صندوق های بازنشستگی صنعت نفت ، شركت اهداف و كاركنان حراست و بازرسی به اين مهم ورود كرده تا ديگر شاهد لشكر كشی مديران تحت عنوان مأموريت های برون مرزی به اصطلاح اداری نباشيم.

سفرجاده ابريشم چين افسانه شد؛
اهداف جلوی سفر ماركوپولو را گرفت!

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

چندی پيش مطلبی تحت عنوان سفرهای ماركوپولويی برخی از مديران صنايع پتروشيمی درميان اهالی اين صنعت و شركت سرمايه گذاری" اهداف" سر و صدا به پا كرد تا اينكه شنيده شد از سوی ذبيح اله نعيمی، مدير عامل شركت اهداف دستور رسيدگی در اين مورد صادر و طی هماهنگی با واحد های حراست و بازرسی و خيلی زودتر از انتظار جلوی اين سفرهای سياحتی گرفته شد!

طبق آخرين خبر كاروان پنج نفره كاركنان شركت سهامی پتروشيمی خارگ كه می بايستی روز پنجشنبه مورخ ١٤٠٢/٠٣/١٨ راهی كشور چين می گرديد و در اين ميان حتی ويزا و بليط های اين سفر نيز تهيه شده بود از سوی واحدهای فوق كنسل و باطل گرديده كه موجب ناراحتی ايشان شده است!

هر چند كه اين مهم می بايستی خيلی زودتر از اين انجام تا جلوی اين سفرهای ماركوپولويی گرفته می شد اما جای بسی خوشحالی است كه بالاخره مسئولان پاكدست صندوق های بازنشستگی صنعت نفت ، شركت سرمايه گذاری اهداف و كاركنان خدوم حراست و بازرسی به اين مهم ورود كرده تا ديگر شاهد لشكر كشی مديران  تحت عنوان مأموريت های برون مرزی به اصطلاح كاری و اداری نباشيم. با اين حركت شطرنجی حالا بايستی در انتظار حركت كيش و مات مديرانی باشيم كه جهت روزهای آتی ويزاهای كشورهای مختلف را اخذ نموده و حتی رزروآسيون بليط را نيز انجام داده اند!

بايستی ديد كه سفرهای پيش رو نيز ابطال خواهند شد يا نه!؟ هزينه كردن های اينگونه نه تنها به نفع كاركنان خدوم وزارت نفت نبوده و نمی باشد بلكه به حسرت سفرهای درون شهری خانوادگی ايشان نيز می افزايد!

كليد واژه؛

از يكی از مديران كثيرالسفر پتروشيمی كه در طول مدت مديرعاملی يك سال و اندى خود به اندازه چندين سال به مسافرت های خارجه (بخوانيد سفرهای كاری مهم) عزيمت نموده سؤال كردند : ماركو از سفر هند چه برای مان آورده ای؟ وی نيز در پاسخ گفت: برايتان متانول صحت آورده ام !

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان