پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 12:19

ایران یکی از امن ترین مکان‌ها برای زنان است

شماره: 18385
Aa Aa

انسیه خزعلی می گوید برخی از زنان سینماگر معترض به خشونت را برای حضور در نشست‌ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران تهدید کرده بودند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران؛
ایران یکی از امن ترین مکان‌ها برای زنان است

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در یک برنامه‌ رادیویی با موضوع "مروری بر متن و حاشیه جنبش me too در سینمای ایران" گفت:

به طور عام از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه و به طور خاص از دست اندرکاران این جریان دعوت کردیم تا به نشست معاونت آمده و مسائل خود را مطرح کنند.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

برخی از زنان سینماگر معترض به خشونت در این عرصه حاضر شدند و برخی دیگر در نشست حاضر نشدند چراکه ظاهرا این افراد را برای حضور در نشست‌ تهدید کرده بودند.

انسیه خزعلی اظهار کرد:

شاید آنها که این زنان را تهدید کرده بودند اهداف دیگری به غیر از امنیت مد نظر داشتند. کسانی که اهداف سیاسی دنبال می‌کنند برخی از این زنان سینماگر را تهدید کرده بودند. شاید نمی‌خواستند مشکل حل شود بلکه می‌خواستند به اهداف دیگری منجر شود. کسانی از این مساله و آب گل‌ آلود،ماهی می‌گیرند.

او درباره مطالبات زنان سینماگر حاضر در جلسه این معاونت گفت:

تعدادی از زنان حاضر در جلسه مطرح کردند که بعضا ورودی سینما صحیح نیست و افراد با روابط ناسالم و رانت و بدون شایستگی لازم وارد این حیطه می‌شوند. گله‌هایی از این قبیل شد البته شکایتی از آزار جنسی به دست ما نرسید و ما خواستیم اگر شکایتی هست به طور مصداقی به ما برسانند تا به طور قانونی آن را پیگیری کنیم.

خزعلی امنیت زنان در محیط‌های مختلف را از جمله موارد حائز اهمیت برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد و با بیان اینکه باید امنیت زنان از جوانب مختلف در محیط های گوناگون تامین شود افزود:

ما یک گروه مبارزه با فساد داریم که در داخل کشور و نیز در سطح بین‌الملل با کشورهای مختلف در حال فعالیت و رایزنی است تا در راستای امینت زنان و مبارزه با فساد به معنای عام اخلاقی و مالی و..‌. و نیز فسادهای متوجه زنان یعنی فساد اخلاقی و از نوع آزار جنسی است فعالیت کنیم. حتی یک مورد از این آزارها قابل تحمل نیست و حتما باید اینها را در قوانین و آیین نامه‌ها و عملکردها ریشه یابی و پیگیری کرد تا از بین برود.

وی گفت:

کشور ما یکی از امن ترین مکان‌ها برای زنان است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان