باید ربات های هوشمند اسلامی طراحی کنیم | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 24 تير 1403 - 13:34

باید ربات های هوشمند اسلامی طراحی کنیم

شماره: 23628
Aa Aa

هوشمند سازی تبلیغ مجازی و طراحی ربات های هوشمند اسلامی بسیار مهم است و حوزه باید در عرصه چت بات ها خلاقیت های کاربردی داشته باشد.

مدیر دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی؛
باید ربات های هوشمند اسلامی طراحی کنیم

 رضا حاج حسینی، مدیر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی و رئیس کارگروه اسلام در فضای مجازی در جسله با جمعی از هنرمندان و فعالان فضای مجازی گفت: 

مسئله حکمرانی از حاکمیت مجزا است. به حاکمیت می توان به عنوان ابزار حکمرانی نگاه کرد. حضرت آقا مهمترین عامل قدرت حمکرانی قدرت اسلام را گفتمان آن ذکر کردند و مهمترین راهبرد آن را تبلیغ ذکر کردند. ایشان بیان می کنند که قدرت درحال انتقال از غرب به شرق است و باید جایگاه مان را در این میانه پیدا کنیم.

به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:

در این عرصه چند خلاء سیاستی داریم. عموما در تبلیغ فضای مجازی راهبردها و کنشگری ها کپی برداری شده است یعنی نیامده ایم نظام تبلیغ اسلامی را استخراج کرده و صاحب سبک شویم. در عرصه تبلیغ نگاه ملی صرف داریم ولی در حکمرانی مرز نمی شناسیم زیرا نیازمند به مرز نیستیم. گفتمان انقلاب اسلامی فرامرزی است و حوزه باید متولی این جریان شود. تبلیغ تهاجمی از دیگر نیازهای ما است. می توانیم روی مسایلی که نیازمند دفاع است حرکت کرده و حرف خود را به کرسی بنشانیم. در این روزها باید قرآن را به دنیا بشناسانیم. باید از چالش ننگین قرآن سوزی به تبلیغ قرآن می رسیدیم. تبلیغ اسلام به طور کلی وظیفه همگانی است. باید کاری کنیم که این تبلیغات صنفی نشود. بسیاری از مباحثی که خطاب عام داشت و کل مردم به آن سو باید می رفتند را صنفی کردیم و آسیب های آن را نیز چشیدیم.

او ادامه داد:

سه عرصه نیز باید مورد توجه واقع شود. سبک زندگی غربی در غالب خدمات عرضه می شود. باید در تبلیغ اسلام نیز از این نگاه استفاده کنیم. لازم است که مرکز علمی فناوری و شتابنده های متنوع در حوزه خدمات اسلامی در حوزه تشکیل شود. تبلیغ ساختاری و طراحی الگوریتم های فضای مجازی مبتنی بر مبانی سبک زندگی اسلامی کار حوزه است. ساختارهای ما غربی است ولی می خواهیم محتوا را در این ساختار عرضه کنیم که قطعا سمت کشندگی آن درست نخواهد بود. هوشمند سازی تبلیغ مجازی و طراحی ربات های هوشمند اسلامی بسیار مهم است و باید به سمت طراحی در این حوزه حرکت کنیم. در آینده نه چندان دور پاسخگویی ها با چت بات ها است که شبیه سازی شده است. حوزه باید در این عرصه خلاقیت های کاربردی داشته باشد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان