دوشنبه، 6 تير 1401 - 0:36

با زندانیان زن با صبوری و رفتار حسنه برخورد شود

شماره: 17945
Aa Aa

رفتار پسندیده در زندان، نداشتن سابقه و اطمینان از عدم ارتکاب جرم سه شاخصه قرار دادن اسامی زندانیان در فهرست عفوهای مناسبتی است.

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران؛
با زندانیان زن با صبوری و رفتار حسنه برخورد شود

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در جریان بازدید از زندان زنان قرچک وجود ظرافت‌های زندانبانی در کارکنان و مسئولان زندان زنان را ضروری‌تر دانست و گفت:

حلم و صبوری در کنار تخصص و تجربه از ضروریات شغل زندانبانی به‌ویژه در حوزه زندان زنان است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او اظهار داشت:

مسئولان و کارکنان زندان‌های ما به‌ویژه زندان زنان باید با رفتار حسنه و صبوری در برابر حتی بی‌مهری‌های احتمالی برخی زندانیان به آنها ثابت کنند که دلسوز و خیرخواه‌شان هستند و هدفی جز بازگشت آبرومندانه آنها به آغوش خانواده و جامعه ندارند.

رئیس قوه قضاییه از مددجویان زندان زنان قرچک خواست در نامه‌ای با ذکر جزئیات، درخواست‌های خود، وضعیت خانوادگی، نوع محکومیت، سوابق کیفری، میزان بهره‌مندی خود از ارفاقات قانونی را درج کنند:

به تک تک نامه‌ها و درخواست‌های مدجویان مبتنی بر اقتضائات قانونی رسیدگی خواهد شد. اشخاصی را مسئول خواهم کرد تا در صورت لزوم برای پیشبرد امور شما وفق درخواست‌هایی که دارید با قاضی صادرکننده حکم و قاضی اجرای احکام پرونده در جهت اعمال ارفاقات قانونی رایزنی داشته باشند.شما مددجویان می‌توانید با حسن خلق در زندان و اظهار ندامت و پشیمانی واقعی، شرایطی را فراهم آورید که زمینه‌های شمول عفو و آزادی برای شما فراهم شود.

او «رفتار پسندیده در زندان»، «نداشتن سابقه» و «اطمینان یافتن مسئولان امر از عدم ارتکاب جرم توسط محکوم» را سه شاخصه مهم برای قرار دادن اسامی زندانیان در فهرست عفوهای مناسبتی قلمداد کرد:

چنانچه شما پس از عفو و آزادی مجدداً اسیر وسوسه‌های شیطان‌صفتان شوید و به ارتکاب جرم مبادرت ورزید پس از محکومیت و اعزام به زندان در مراحل و دفعات بعدی کار مسئولان امر برای قراردادن شما در فهرست عفوهای مناسبتی مشکل خواهد شد. آن دسته از مجرمان نیز که اکنون برای چندمین بار است محکوم به زندان شده‌اند و یا در ندامتگاه رفتار مناسبی از خود بروز نمی‌دهند، دست مسئولان امر را برای گنجاندن اسامی خود در فهرست عفو و آزادی می‌بندند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان