برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 17 خرداد 1402 - 6:04

برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز

شماره: 6184
Aa Aa

تصاویر اعتراضات مردم غزه، تظاهرات جلیقه زردهای فرانسوی، اعتراضات در یونان، ونزوئلا و عکسی از اشغال کنسولگری ایران در بصره عراق

اعتراضات مردم غزه، تظاهرات جلیقه زردهای فرانسوی، اعتراضات در یونان، ونزوئلا و عکسی از اشغال کنسولگری ایران در بصره عراق در میان تصاویر برتر انتخاب شده توسط رویترز با موضوع اعتراض قرار گرفته اند.

برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان