برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 3 ارديبهشت 1403 - 16:43

برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز

شماره: 6151
Aa Aa

تلاش ورزشکاران آمریکایی برای مبارزه با نژادپرستی و قربانیان آزار جنسی تیم ملی ژیمناستیک بانوان آمریکا در این مجموعه جمع‌آوری شده‌اند.

خبرگزاری رویترز برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. در این مجموعه، تصاویری از رویدادهای مختلف ورزشی از جمله جام جهانی فوتبال در روسیه قابل مشاهده است. تلاش ورزشکاران آمریکایی برای مبارزه با نژادپرستی، اتفاقات تور دوچرخه سواری توردوفرانس، قربانیان آزار جنسی پزشک تیم ملی ژیمناستیک بانوان آمریکا و ده‌ها عکس دیگر در این مجموعه جمع‌آوری شده‌اند.

برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
برترین تصاویر ورزشی سال ۲۰۱۸ از نگاه رویترز
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان