سبد معیشت خانوارهای کارگری ایران ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است | اسپادانا خبر
 
 
سه شنبه، 11 مهر 1402 - 4:49

سبد معیشت خانوارهای کارگری ایران ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

شماره: 19560
Aa Aa

ادعای مهار تورم صحت ندارد، شیب تورم همچنان مثبت است و بیش از ۶۳ درصد جمعیت ایران حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛
سبد معیشت خانوارهای کارگری ایران ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  ایران گفت:

«ادعای مهار تورم صحت ندارد و شیب تورم همچنان مثبت است. وقتی به راحتی اعلام می‌کنند قیمت رسمی مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان است آیا به این فکر کرده‌اند که درآمد روزانه‌ی یک کارگر فقط ۲۰۰ هزار تومان است؟ امروز براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد. این شکاف بیش از ۶۳ درصد است. باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها به این مسائل فکر می‌شد.»

او ادامه داد:

تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند. اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؟ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؟ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود. توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؟ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟ بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند اما متأسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است. یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد می‌تواند از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی بیش از ۶۳ درصد است. محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان