سهم محیط زیست از بودجه تنها «دو دهم» درصد است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 1 تير 1403 - 16:30

سهم محیط زیست از بودجه تنها «دو دهم» درصد است

شماره: 21200
Aa Aa

کشورهای موفق در زمینه محیط زیست حداقل یک درصد بودجه را به محیط زیست اختصاص می دهند اما در ایران به محیط زیست کمتر توجه می‌کنند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران؛
سهم محیط زیست از بودجه تنها «دو دهم» درصد است

رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:

میزان بودجه پیشنهادی محیط زیست به دو دهم درصد از بودجه کل رسیده و این میزان بسیار کم است.

به گزارش اسپادانا خبر، او در گفتگو با ایسنا گفت:

نظام برنامه‌ریزی کشور متأسفانه به محیط زیست کمتر توجه می‌کند. نیاز است که بودجه  ۶۸۰ میلیاردتومانی به ۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و سهم سازمان حفاظت محیط زیست از کل بودجه کشور که در حال حاضر حدود ۱۸ صدم درصد است به نیم درصد افزایش یابد این در حالیست که سهم بودجه محیط زیست در بسیاری از کشورها یک درصد است. برای اینکه طی سال ۱۴۰۲ سهم بودجه محیط زیست به نیم درصد افزایش یابد به ۳۷۰۰ میلیارد تومان منبع مالی نیاز است که هم برنامه زیست‌بوم‌ها به‌طور قابل قبولی در شان مردم اجرا شود و هم برنامه آلاینده‌ها و آموزش که به شدت به آن نیاز است تقویت شود.  بسیاری از کشورها که در زمینه محیط زیست موفق هستندحداقل یک درصد از بودجه عمومی آن‌ها به محیط زیست اختصاص می‌یابد ولی ایران تازه به دو دهم درصد رسیده است.

انجم شعاع گفت:

کل بودجه تملک دارایی و عمرانی سال جاری ۶۹۰ میلیارد تومان است که دربرابر وظایف زیادی که سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت و بهسازی و قوانین متعدد دیگر همچنین تامین نیازهای متفاوت دارد عدد و رقم بزرگی نیست. از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۰۰ مکاتبه با نمایندگان مجلس داشتیم و انتظار ما از مجلس این است که طبق روال گذشته که حامی محیط زیست بودند، در طرح‌ها و لوایحی که در مجلس داریم نیزقانون بودجه لایحه دولت و محیط زیست را حمایت کند.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان