يكشنبه، 8 خرداد 1401 - 12:50

محیط مشترک دانشگاه ها نباید به محیط مختلط تبدیل شود

شماره: 17777
Aa Aa

او با بیان این که تبرج در محیط های مشترک سبب بی نظمی می‌شود گفته باید به آراستگی ظاهری و پوشش رفتاری اساتید، کارکنان و مدیران توجه شود.

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
محیط مشترک دانشگاه ها نباید به محیط مختلط تبدیل شود

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در چهل و هفتمین گردهمایی مسئولان دفاتر نهاد دانشگاه های سراسر ایران در مشهد از تقلیل مفهوم «آموزش» به «تدریس» در نظام آموزش عالی انتقاد کرد.

به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:

دانشگاه به عنوان نهاد برآمده از مدرنیته بین خانواده و جامعه قرار گرفته است و این نهاد قرار است آموزش تخصصی، مهارتی، اجتماعی ارائه دهد.

وی دانشگاه را متشکل از چهار محیط آموزشی، رفاقتی، زندگی و کار دانست و افزود:

متأسفانه ما این چهار محیط را از هم جدا کرده و استاد را از محیط آموزشی دور و وارد محیط سازمان کرده ایم که در نتیجه این سیاست دچار مشکلات فراوانی شدیم. زمانی که استاد در محیط آموزشی وجود نداشته باشد دیگر دغدغه تعلیم و تربیت دانشجو را ندارد و به جای آن در تلاش برای ارتقاء مرتبه علمی، بهبود معیشت، چاپ مقاله و ... است که این موضوع سم مهلکی برای نظام آموزشی کشور است. غربی ها نیز معتقدند که کارکردگرایی و تخصص گرایی سبب خروج محیط آموزشی از شاگردپروری شده است.

طهرانچی با اشاره به اینکه حکمرانی فرهنگی توسط محیط رفاقتی انجام می شود اظهار کرد:

محیط رفاقتی تحت تأثیر فضای مجازی و محیط عمومی و زندگی متأثر از محیط مجازی است. باید محیط آموزشی را به عنوان محیط تعلیم و تربیت احیا و در مقابل هجمه‌های غرب چاره اندیشی کنیم. دانشگاه کارخانه آدم سازی است و القاء محبت باید در محیط آموزشی رخ دهد. دانشجو باید جلوی چشمان استاد باشد. در همین رابطه معیت و همراهی دانشجو و استاد بسیار مهم است. دانشگاه باید دستاورد اجتماعی داشته باشد. «تحصیل» و «رفتارسازی اجتماعی» دو دستاورد دانشگاه است. دانشگاه باید رفتار ساز باشد. تعلیم و تربیت اجتماعی رسالت فراموش شده دانشگاه است.

وی با تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها افزود:

در امر به معروف و نهی از منکر، مهم تر از ادبیات، نتیجه است یعنی باید به گونه ای صحبت کنیم که نتیجه مورد نظر از امر به معروف و نهی از منکر حاصل شود. درخصوص هنجارهای پوششی و رفتاری در محیط دانشگاه به این باور رسیدیم که باید ادبیات و چارچوب نظری را تغییر دهیم و ا ادبیات مناسب، مؤثر و معطوف به نتیجه وارد صحنه شویم و یک وفاق جمعی ایجاد کنیم. باید جایگاه اساتید را در این زمینه دریابیم و به کمک و مدد آنان هنجارهای را اصلاح و برطرف کنیم.

او با بیان اینکه دانشگاه نخستین محیط مشترک زن و مرد است گفت:

این محیط مشترک نباید به محیط مختلط تبدیل شود.

طهرانچی با بیان اینکه تبرج در محیط های مشترک سبب بی نظمی می‌شود افزود:

از محیط مشترک نترسیم بلکه آن را مدیریت کرده و برایش مدل تعیین کنیم. شئون رفتاری و آراستگی یکی از الزامات محیط مشترک برای رشد است.

طهرانچی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید روی جامعه اثربگذارد، نه بالعکس گفت:

از آنجایی که مسئله آراستگی و شئون رفتاری زیرمجموعه تعلیم و تربیت اجتماعی است همه مسئولان دانشگاهی باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و این موضوع صرفاً به معاونت یا اداره خاصی اختصاص ندارد.

وی با اشاره به اینکه پوشش مناسب و رفتار عفیفانه بخشی از حقوق دانشجویان است گفت:

حفظ و ارتقاء امنیت روانی، افزایش بهره وری و کیفیت یادگیری در کلاس درس، هدف آراستگی و شئون رفتاری است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان باید پایبندی به حقوق و قوانین را بیاموزند گفت:

آراستگی ظاهری و پوشش رفتاری اساتید، کارکنان و مدیران به عنوان کنشگران الگو نیز از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است که باید به آن توجه شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان