پنجشنبه، 20 مرداد 1401 - 14:09

ميلياردر خسيس

شماره: 18423
Aa Aa

سازمان تأمين اجتماعی ایران كه می تواند هرساله به عنوان متولی انتظارات به حق بيمه شدگانش را مرتفع سازد هرساله به مشكلات ايشان آن هم ازجنبه مالی اضافه می كند.

سازمان تامين اجتماعی؛
ميلياردر خسيس

اسپادانا خبر| سيدفريورموسوی

 

سازمان تأمين اجتماعی ايران در سال ١٣٢٩ و به جهت انجام سه اصل مهم که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده کلیه مستخدمان فوت شده تاسيس گرديد.

اين سازمان از بدو تاسيس به عنوان يكي از پردرآمدترين ارگانهای دولتی كه البته هم اكنون به عنوان نيمه دولتی و خصوصی اداره می گردد معرفی شد.

 سازمان تأمين اجتماعی ابتدا كار تامين رفاه وآسايش، معاينه، درمان ، بستری و ترخيص اعضای بيمه شده خودرا انجام می داد اما پس ازاتمام جنگ تحميلی و رفته رفته اين نهاد به سمت وسوی خصوصی شدن رفت به طوری كه هم اكنون به عنوان ثروتمندترين نهاد وسازمان نيمه خصوصی كشورمان به شمارمي آيد اما در اين ميان وباگذشت زمان متأسفانه سازمان ميلياردر كشورمان بسان سازماني گدا و ندار در برابراعضای ميليونی خود به تعهداتش عمل نكرده و بيمه شدگان اين سازمان ازكوچكترين امكانات وخدمات رفاهی ، اجتماعی ودرمانی اين نهاد بزرگ برخوردار نمی گردند.

سازمان تامين اجتماعی ايران هم اكنون باداشتن سهام های كلان از سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود به عنوان بزرگترين سرمايه دار(ميلياردر) كشورمان محسوب مي گردد اما دريغ ازرسيدگی مناسب به بيمه شدگان، مستمری بگيران وميليون ها عضو اين نهاد! 

با نگاهی كوتاه به برخی ازسازمان ها و شركت های سودآوراين سازمان مانند:

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)  كه در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردید. در حال حاضر به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا می باشد كه ١٦٦ شركت مديريتی را شامل مي گردد كه همين شركت در ۹ صنعت بزرگ ومهم اصلی  نيز حضور فعال وچشمگيری دارند. صنايعی مانند:

نفت ، گاز و پتروشیمی

دارو، معدن، سيمان، توليد نيروی برق، فناوری واطلاعات، ترابری دريايی، مالی، كشاورزی ودامپروری. البته این شرکت در صنایع سلولزی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و لاستیک نیز فعال است.

و اما هلدینگهای زیرمجموعه شستا نيز شامل:

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین

خدمات ارتباطی رایتل

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تأمین

و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد که تنها همين يك مورد ماهانه سود بسيار كلانی را وارد جيب سازمان تأمين اجتماعی مي نمايد اما متأسفانه سهمی ازاين بيلان بزرگ مالی به هيچ يك ازخيل عظيم بيمه شدگان، مستمری بگيران و بيماران نيازمند اهداء نمي گردد.

در يك بررسي اجمالی و مراجعه به بيمارستان های تحت نظارت ومالكيت اين سازمان و داروخانه های سراسرایران درخواهيم يافت كه كمترين سهم ازامكانات رفاهی، اجتماعی وبهداشتی به بيمه شدگان همين سازمان می رسد وآن ها مجبورند به خاطردريافت مستمري بسیار اندک ماهيانه درپايان هرماه هزينه های هنگفتی را به جيب سازمان تأمين اجتماعي واريزنمايند.

سازمان تأمين اجتماعی ایران، سازمانی ميلياردر، قلدرو بسيارخسيس است. سازمانی كه می تواند هرساله به عنوان متولی انتظارات به حق بيمه شدگانش را مرتفع سازد اما دريغ وصدافسوس كه هرساله به مشكلات ايشان آن هم ازجنبه مالی اضافه می كند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان