دوشنبه، 6 تير 1401 - 1:09

۱۵ هزار خودرو دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفت

شماره: 17857
Aa Aa

فاطمه محمدبیگی گفته امروز باید امکانات زادآوری را برای زوج‌های جوان فراهم کرده و تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و درمان ناباروری باید به زوج‌ها تعلق بگیرد.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس؛
۱۵ هزار خودرو دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفت

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت:

تا امروز ۱۵ هزار خودروی دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته است.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است یعنی برابر با فرزندان دوم به بعدی است که بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و در مهلت قانونی به دنیا آمدند.

او با بیان اینکه برای اعطای تسهیلات خودرو به مادران باید هم خوداظهاری دقیق باشد و هم ثبت احوال تأیید کند گفت:

او با بیان اینکه “امروز باید امکانات زادآوری را برای زوج‌های جوان فراهم کنیم” گفت:

تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و درمان ناباروری باید به زوج‌ها تعلق بگیرد تا افراد با این حمایت‌ها بتوانند موانع فرزندآوری را از سر راهشان بردارند.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان