شنبه، 24 مهر 1400 - 18:28

ادعا‌های سپیده قلیان عجیب و غریب است

شماره: 14972
Aa Aa

به خاطر اطمینان از رفتار عادلانه زندانبانانِ شاکی و نیز عصبانیت شدیدِ هم بندی‌های او انتقال قلیان به زندان دیگر تحت بررسی و تصمیم است.

 
رئیس سازمان زندانهای ایران؛
ادعا‌های سپیده قلیان عجیب و غریب است

رئیس سازمان زندانهای ایران با انتشار پیامی در توئیتر درخصوص ادعاهای سپیده قلیان نوشت:

انتقال قلیان به زندان دیگر مطابق قانون، تحت بررسی و تصمیم است.

به گزارش اسپادانا خبر، محمدمهدی حاج محمدی ادامه داده است:

ادعا‌های عجیب و غریب سپیده قلیان از زندان بوشهر منجر به شکایت برخی از زندانبانان، زندانیان وخانواده آن‌ها شده که وفق مقررات رسیدگی میشود.

بخاطر اطمینان از رفتار عادلانه زندانبانانِ شاکی و نیز عصبانیت شدیدِ هم بندی‌های او، انتقالش به زندان دیگر مطابق قانون، تحت بررسی و تصمیم است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان