پنجشنبه، 1 اسفند 1398 - 10:57

اسماعیل بخشی آزاد شد

شماره: 8705
Aa Aa

بخشی که در دادگاه بدوی چهارده سال حکم گرفته با قرار وثیقه هفتصد و پنجاه میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

آزادی موقت کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه؛
اسماعیل بخشی آزاد شد

اسماعیل بخشی آزاد شد.

به گزارش اسپادانا خبر، اسماعیل بخشی، کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه با قرار وثیقه هفتصد و پنجاه میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

اسماعیل بخشی در دادگاه بدوی چهارده سال حکم گرفته است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان