بهزاد نبوی رئیس جبههٔ اصلاحات ایران باقی ماند | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 7 بهمن 1401 - 9:34

بهزاد نبوی رئیس جبههٔ اصلاحات ایران باقی ماند

شماره: 17029
Aa Aa

نبوی که از سال ۹۹ ریاست جبهه اصلاحات را بر عهده دارد با رأی اجماعیِ اعضای مجمع عمومی در سمت ریاست این جبهه برای سال دومِ فعالیت‌ ابقا شد.

 

با رأی اجماعیِ اعضای مجمع عمومی؛
بهزاد نبوی رئیس جبههٔ اصلاحات ایران باقی ماند

بهزاد نبوی با رأی اجماعیِ اعضای مجمع عمومی جبههٔ اصلاحات ایران در سمت ریاست این جبهه برای سال دومِ فعالیت‌ها ابقا شد.

به گزارش اسپادانا خبر، اعضای جبهه اصلاحات ایران به ابقای بهزاد نبوی در ریاست این جبهه رای دادند.

در رای‌گیری جبههٔ اصلاحات ایران بهزاد نبوی با رأی اجماعیِ اعضای مجمع عمومی در سمت ریاست این جبهه برای سال دومِ فعالیت‌ها ابقا شد.

نبوی از سال ۹۹ ریاست جبهه اصلاحات ایران را بر عهده داشته است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان