شنبه، 24 مهر 1400 - 18:15

حسن روحانی از پرتاب دو ماهواره به فضا در روزهای آتی خبر داد

شماره: 6481
Aa Aa

۲۶ دی ۵۷، روز فرار دیکتاتور از این سرزمین بود| امروز همه کاره کشور، ملت ایران است| ماهواره پیام، اولین ماهواره عملیاتی ایران با ماموریت ارسال روزانه اطلاعات سرزمینی است.

آماده روابط دوستانه با یکی دو کشور منطقه هستیم؛
حسن روحانی از پرتاب دو ماهواره به فضا در روزهای آتی خبر داد

رئیس جمهور، استان گلستان را استان وحدت اقوام و مذاهب و گلستان ایران دانست و اظهارداشت: سرزمین تاریخی گلستان، میزبان عرفا و حکمای بزرگی، چون مختوم قلی، ابوریحان و امیرکبیر‌ها بوده است و از این استان جز بوی برادری و اتحاد استشمام نکردیم و دست بزرگان استان را بخاطر این وحدت می‌بوسیم. به گزارش اسپاداناخبر، حسن روحانی در استادیوم تختی گنبد کاووس با اشاره به اینکه در روز‌های پیش رو دو ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم، گفت: ماهواره پیام با ماهواره بر ساخت دانشمندان و دانشگاه امیرکبیر، بزودی در ۶۰۰ کیلومتری مدار قرار می‌گیرد. مهمترین بخش های اظهارات روحانی به شرح زیر است: مردم گلستان، در تمام صحنه‌ها با شجاعت، مرزدار اسلام و انقلاب و ایران بوده اند. سرزمین تاریخی گلستان، میزبان عرفا و حکمای بزرگی، چون مختوم قلی، ابوریحان و امیرکبیر‌ها بوده است. مختوم قلی با احترام به اهل بیت (ع)، همه را به وحدت و اعتدال دعوت می‌کرد. ۲۶ دی ۵۷، روز فرار دیکتاتور از این سرزمین بود. امروز همه کاره کشور، ملت ایران است. در برابر عظمت و اعتماد مردم، سر تواضع فرود می‌آورم. در روز‌های پیش رو دو ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم. امنیت امروز، هوشیاری مردم و پیشرفت علمی افتخار ماست. در روزهای پیش رو دو ماهواره به فضا پرتاب می کنیم. ماهواره پیام با ماهواره بر ساخت دانشمندان و دانشگاه امیر کبیر، بزودی در 600 کیلومتری مدار قرار می گیرد. ماهواره پیام، اولین ماهواره عملیاتی ایران با ماموریت ارسال روزانه اطلاعات سرزمینی است. در علم ژنتیک، مقام اول منطقه ایم. از توطئه های دشمن هراس نداریم؛ مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. آمریکا و اذنابشان قادر نیستند ملت بزرگ و رهبری شجاع را به زانو درآورند. می خواهند غذا، دارو و تجهیزات مردم را دچار محدودیت کنند؛ با همسایگان بهترین روابط را داریم. آماده روابط دوستانه با یکی دو کشور منطقه هستیم. 7 هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق در 98 در نظر گرفته ایم. مهمترین اولویت کشور، اشتغال جوانان است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان