در دانشگاه ها و بیمارستان ها نباید تسلیم وضعیت شویم | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 12 بهمن 1401 - 10:43

در دانشگاه ها و بیمارستان ها نباید تسلیم وضعیت شویم

شماره: 20324
Aa Aa

مواظب باشید فضای کشور شما را منفعل نکند. ما یاد گرفتیم تغییر بدهیم نه اینکه فضا ما را تغییر دهد باید بر سر اصول و چارچوب بایستیم.

رعایت حجاب و چارچوب ها در جامعه نباید کمرنگ شود؛
در دانشگاه ها و بیمارستان ها نباید تسلیم وضعیت شویم

حاج صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در هفتمین همایش سلامت و فرماندهان گفت:

نوع مدیریت درمانگاه و بیمارستان و مراکز آموزشی و دانشگاهی ما باید طوری باشد که سلامت روح و روان را در برگیرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او گفت:
سپاه و بسیج ظرفیت الگو شدن را دارند.

حاج صادقی اظهار کرد:

در مراکز درمانی و بیمارستانی به سلامت جان و روح انسان ها هم توجه کنیم. نوع مدیریت درمانگاه و بیمارستان و مراکز آموزشی و دانشگاهی طوری باشد که هر دو سلامت را آنجا کسب کنند. امروز به سلامت روح و روان خیلی نیاز داریم. بشر در امر آرامش و به کام کردن زندگی باید پیشرفت کند. کاری کنید که نیروهایتان در بهداشت و درمان در باور و اخلاق رشد پیدا کنند. شورای سلامت ایجاد کنید؛ طرح امام رضا زیرمجموعه این شوراست. این شورا اگر فعال شود با یازده کمیته ای که دارد اتفاقات خوبی می افتد.

نماینده ولی فقیه گفت:

مواظب باشید فضای کشور شما را منفعل نکند. ما یاد گرفتیم تغییر بدهیم نه اینکه فضا ما را تغییر دهد. اگر رعایت حجاب در جامعه کمرنگ شده در مراکز شما نباید این اتفاق بیفتد و چارچوب ها کمرنگ شود. در اوج فداکاری و خدمتگزاری باید بر سر اصول و چارچوب بایستیم. در فضای دانشگاهی و بیمارستان ها نباید تسلیم وضعیت شویم البته با ادبیات خیرخواهانانه و طبیبانه و دوستانه اما محیط را پاسداری کنیم. همچنین امر به معروف و نهی منکر در مجموعه فعالیت های شما باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان