دوشنبه، 17 مرداد 1401 - 5:55

روزنامه کیهان مصاحبه ظریف را وقیحانه خواند

شماره: 6315
Aa Aa

کیهان نوشته است: تصریح وقیحانه محمدجواد ظریف مبنی بر فریب اقتصادی مردم در برجام، سزاوار توبیخ وی و دیگر دولتمردان مسئول، در مجلس و دستگاه قضایی است.

ظریف گفته بود همه هدف برجام اقتصادی نبود؛
روزنامه کیهان مصاحبه ظریف را وقیحانه خواند

کیهان بعد از مدتها حمله به ظریف، سرانجام در شماره امروز خود، خواستار توبیخ وی شد. به گزارش اسپادانا خبر، این روزنامه با اشاره به مصاحبه اخیر وزیرخارجه با روزنامه خراسان که گفته بود همه هدف برجام اقتصادی نبود با ادبیات فحش گونه نوشت:تصریح وقیحانه محمدجواد ظریف مبنی بر فریب اقتصادی مردم در برجام، سزاوار توبیخ وی و دیگر دولتمردان مسئول، در مجلس و دستگاه قضایی است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان