سه شنبه، 28 دى 1400 - 7:24

فشار امروز به ایران از حمله مغول به این سو بی سابقه است

شماره: 10494
Aa Aa

وی با بیان این که دولت روحانی موفق شده اقتصاد ایران را احیا کند گفته در همه زمینه‌ها موفقیت داشتیم؛ هم رشد اقتصادی ایران احیا شد، هم توزیع درآمد.

سعید لیلاز در مصاحبه با روزنامه ایران؛
فشار امروز به ایران از حمله مغول به این سو بی سابقه است

سعید لیلاز در مصاحبه با روزنامه ایران گفت:

«به استثنای فاصله دی ماه ۹۶ تا مرداد ۹۷ (توجه کنید که من به دقت به این تاریخ اشاره می‌کنم) عملکرد دولت آقای روحانی را کاملاً قبول دارم و موفق می‌دانم. بگذارید این‌طور بگویم؛ سعید لیلاز به‌عنوان یک مورخ که درس خود را خوب خوانده است ادعا می‌کند که از حمله مغول به این سو، هرگز فشاری مانند فشار امروز به ایران وارد نشده است. سراغ ندارم که ملتی یا کشوری به اسم ایران از سال ۶۱۸ هجری قمری که چنگیز به ایران حمله کرد تا امروز، چنین فشاری را تحمل کرده باشد».

به گزارش اسپادانا خبر، لیلاز در پاسخ به این سوال که «دولت در چه شاخص‌هایی موفق بوده است؟» گفت:

«ما در همه زمینه‌ها موفقیت داشتیم؛ هم رشد اقتصادی ایران احیا شد، هم توزیع درآمد. هیچ گاه دولت آقای روحانی وفور درآمدهای ارزی را تجربه نکرد. باوجود این ما موفق شدیم اقتصاد ایران را احیا کنیم».

 

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان