يكشنبه، 3 مرداد 1400 - 23:06

میرسلیم دولت روحانی را به کشف حجاب اختیاری متهم کرد

شماره: 10580
Aa Aa

او نوشته برازنده نیست که در تاریخ فرهنگ ایران دوبار کشف حجاب ثبت شود؛ یک بار اجباری و در دوران رضاخان و یک بار اختیاری در اثر سهل انگاری.

نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت؛
 میرسلیم دولت روحانی را به کشف حجاب اختیاری متهم کرد

مصطفی میرسلیم، نماینده یازدهم مجلس شورای اسلامی از مسامحه دولت روحانی در بحث حجاب انتقاد کرد.

به گزارش اسپادانا خبر، میر سلیم در توئیتر نوشته است:

این برازنده نیست که در تاریخ فرهنگ ایران که مشحون از اعتقاد و پایبندی است دوبار کشف حجاب ثبت شود.

وی افزود:

یک بار اجباری و در دوران رضاخان و یک بار اختیاری در اثر سهل انگاری و مسامحه دولت دوازدهم.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان