دوشنبه، 14 آذر 1401 - 8:30

پول یارانه مال امام زمان است

شماره: 12443
Aa Aa

محمود احمدی نژاد با بیان این که شورای نگهبان اساس بودجه را اشتباه متوجه می شود می گوید ثروت طبیعی به طور مساوی برای مردم است.

رئیس دولت های نهم و دهم ایران عنوان کرد؛
پول یارانه مال امام زمان است

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم ایران در یک گفتگوی تصویری با اکوایران گفت:

ثروت طبیعی به طور مساوی برای مردم است.

به گزارش اسپادانا خبر، او در این مصاحبه تصویری وی گوید:

ما یک لایحه درباره هدفمندی یارانه ها به مجلس دادیم که مجلس همه چیز آن را زد، کل آن را بهم ریختند، آن لایحه ای که ما دادیم با این لایحه زمین تا آسمان فرق دارد. من به رهبری نامه زدم که این کار پدر کشور را در می آورد و اقتصاد را نابود می کند. گفتم ما این کار را نمی کنیم.

او می گوید:

در ۱۲ بند در مجلس به توافق رسیدیم و ما آن ۱۲ بند را اجرا کردیم و بعدا در همان سال اول ۱۱ اصلاحیه زدند، یعنی مدام آن را قفل می کردند تا این طرح از حیز انتفاع افتاد. در لایحه اصلا مبلغ یارانه نیامده بود. چیزی که ما می خواستیم بیشتر از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بود. کسانی بودند که مخالفت کردند و مصاحبه هایشان موجود است. آنها گفتند ما سه فوریتی درست کردیم و پدرتان را در می آوریم و شما را به زندان می اندازیم.

احمدی نژاد می گوید:

فاصله طبقاتی بخاطر استفاده از  یارانه های پنهان است. وقتی یارانه پنهان آزاد شود از جیب پولدار برمیدارید به جیب بی پول می ریزید. نظر دولت این بود یارانه به شکل مساوی بین فقیر و غنی توزیع شود. نفت برای همه است و باید مساوی سهم بگیرند. نمی شود گفت شما از این سرزمین سهم ندارید چون پولدار هستید، این کار تبعات سیاسی اجتماعی دارد.

او ادامه می دهد:

دست همه دولتها را می بوسم می گویم شما بیایید و کل کشور را اصلاح کنید و همیشه خودتان باشید. من حاضر هستم که تضمین محضری دهم و بگویم من حتی یک صندلی هم از شما نمی خواهم و شما فقط اصلاحات ساختاری انجام دهید و همیشه خودتان رأی بیاورید.

او می گوید:

گفتم پول یارانه مال امام زمان است یعنی اگر بیایند مساوی پرداخت می کنند. به وزیر گفتم اگر پول یارانه ها را نمی دهی برو، خداحافظ. گفتم با ۱۰ وزارتخانه کشور را اداره می کنیم اما مجلس تصویب نکرد. به شورای نگهبان نیز نامه نوشتم و گفتم شما اساس بودجه را اشتباه متوجه می شوید.

او ادامه می دهد:

اگر می توانستم طرح را در یک گام اجرا می کردم و ملت را راحت می کردم.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان