چهارشنبه، 18 تير 1399 - 8:32

کیفرخواست پرونده محمدعلی نجفی به دادگاه ارسال شد

شماره: 7761
Aa Aa

این پرونده با سه اتهام قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

با تکمیل تحقیقات پرونده اتهامی؛
کیفرخواست پرونده محمدعلی نجفی به دادگاه ارسال شد

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از روابط عمومی دادسرای تهران، علی القاصی مهر در این باره گفت:

با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمد علی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

دادستان تهران افزود: پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می‌شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می‌افتد؛ لذا متذکر می‌شوم در خصوص این قبیل پرونده‌ها از اظهار نظرهای حاشیه ساز و غیر کارشناسی خودداری شود.

وی افزود: تمام اخبار مرتبط با دستگاه قضائی از مراجع رسمی و مجاری قانونی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان