سه شنبه، 25 مرداد 1401 - 16:56

کارمندان قراردادی حقوقی متناسب با کارمندان دولتی دریافت خواهند کرد

شماره: 2073
Aa Aa

حسن نوروزی: علاوه بر تصویب مصوبه تساوی حقوق کارمندان دولتی و قراردادی، مصوبه ی دیگری نیز مبنی بر انتقال نظارت بر مناطق آزاد از زیر نظر ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس؛
کارمندان قراردادی حقوقی متناسب با کارمندان دولتی دریافت خواهند کرد

به گزارش اسپاداناخبر و نقل از فارس، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: طی جلسه ای که دیروز در مجلس برگزار شد، مقرر شد تا کارمندان قراردادی پیمانکاری که از دولت حقوق می‌گیرند از این پس حقوقی متناسب با کارمندان دولتی دریافت کنند.

نوروزی ادامه داد: نباید اینطور باشد که پیمانکار قرار داد 800 هزار تومانی با کارمند خود ببندد و حقوق وی متناسب با کارمندان دولتی نباشد بلکه باید بین حقوق کارمندان دولتی و قراردادی تناسب وجود داشته باشد.

وی افزود: کارمندان قراردادی پیمانکاری خصوصی می‌توانند از مزایای کارمندان دولتی نیز استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با مصوبه دیگری نیز مطرح کرد: علاوه بر تصویب مصوبه تساوی حقوق کارمندان دولتی و قراردادی، مصوبه ی دیگری نیز مبنی بر انتقال نظارت بر مناطق آزاد از زیر نظر ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان