چهارشنبه، 26 دى 1397 - 13:17

بهترین عکسهای کشتی جهان در سال 2016

*عکس علیرضا اکبری از رقابت های کشتی جام کلهر، بعنوان سومین عکس برتر انتخاب شده است.
صفحه اجتماعی اتحادیه جهانی کشتی، 10 عکس برتر کشتی در سال 2016 جهان را معرفی کرد.

به گزارش اسپاداناخبر و به نقل از روابط عمومی فدارسیون کشتی، در میان عکس های برتر اتحادیه جهانی کشتی در سال 2016، عکس علیرضا اکبری از رقابت های کشتی جام کلهر، بعنوان سومین عکس برتر انتخاب شده است.

اتحادیه جهانی در توضیح این عکس آورده است: علیرضا اکبری در یک لحظه، رابطه صمیمی مادر را در حال دلداری پسر خردسال خود پس از شکست در کشتی نشان داده است.
همچنین عکس دیگر اکبری از کشتی پهلوانی نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت.

عکس های تونی روتوندو و گابور مارتین از عکاسان برجسته کشتی دنیا در جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند.