پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 4:39

شاه رفت

در 26 دی 1357محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند.

تصاویر از خبرگزاری ایرنا