جمعه، 8 مهر 1401 - 19:39

شاه رفت

شماره: 2428
Aa Aa

در 26 دی 1357محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند.