دوشنبه، 29 بهمن 1397 - 15:48

شاه رفت

شماره: 2428
Aa Aa

در 26 دی 1357محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند.