شاه رفت | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 3 مهر 1402 - 10:08

شاه رفت

شماره: 2428
Aa Aa

در 26 دی 1357محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند.