چهارشنبه، 26 دى 1397 - 13:51

قحطی در سودان جنوبی‎

تصاویر برگرفته از خبرگزاری مهر