چهارشنبه، 26 تير 1398 - 2:49

نشست خبری محمود احمدی نژاد، بقایی و مشایی

شماره: 3222
Aa Aa

نشست خبری محمود احمدی نژاد با حضورآغاز اسفندیار رحیم‌مشایی ، حمید بقایی ، علی اکبر جوانکر و شیخ السلامی برگزار شد.