پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 3:18

نشست خبری محمود احمدی نژاد، بقایی و مشایی

نشست خبری محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه(16 فروردین ماه) با حضورآغاز اسفندیار رحیم‌مشایی ، حمید بقایی ، علی اکبر جوانکر و شیخ السلامی برگزار شد.

تصاویر برگرفته از ایلنا