سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 22:09

نشست خبری محمود احمدی نژاد، بقایی و مشایی

شماره: 3222
Aa Aa

نشست خبری محمود احمدی نژاد با حضورآغاز اسفندیار رحیم‌مشایی ، حمید بقایی ، علی اکبر جوانکر و شیخ السلامی برگزار شد.