چهارشنبه، 26 تير 1398 - 2:50

شادمانی هواداران تغییر قانون اساسی ترکیه

شماره: 3308
Aa Aa

مردم ترکیه با رای ۵۱ درصدی به اصلاحات قانون اساسی موافقت خود را با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور اعلام کردند.