شنبه، 4 تير 1401 - 17:40

شادمانی هواداران تغییر قانون اساسی ترکیه

شماره: 3308
Aa Aa

مردم ترکیه با رای ۵۱ درصدی به اصلاحات قانون اساسی موافقت خود را با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور اعلام کردند.