سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 22:10

شادمانی هواداران تغییر قانون اساسی ترکیه

شماره: 3308
Aa Aa

مردم ترکیه با رای ۵۱ درصدی به اصلاحات قانون اساسی موافقت خود را با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور اعلام کردند.