يكشنبه، 5 تير 1401 - 6:17

اعتیاد در جامعه کارگری ایران با شرایط نامناسب معیشتی مرتبط است

شماره: 4172
Aa Aa

شرایط بازار کاری درکشور مساعد نبوده و درچنین وضعیتی نمی‌توان کارگران را به بهانه داشتن اعتیاد ازمحیط‌های کاری اخراج کرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛
اعتیاد در جامعه کارگری ایران با شرایط نامناسب معیشتی مرتبط است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هیچ راهکاری برای مقابله با اعتیاد کارگران پیشنهاد نشده است، گفته وجود اعتیاد در جامعه کارگری نشان ازشرایط نامناسب معیشت آنها دارد.

به گزارش اسپادانا خبر، مسعود رضایی درباره فعالیت کارگران معتاد در کارگاه‌های صنعتی در کشور گفت: هم اکنون شرایط بازار کاری درکشور مساعد نبوده و درچنین وضعیتی نمی‌توان کارگران را به بهانه داشتن اعتیاد ازمحیط‌های کاری اخراج کرد.

به گفته او نمی‌توان کارگران را دربحث اعتیاد جدای از اقشار دیگر جامعه در نظر گرفت؛ درحال حاضر جامعه در حوزه اعتیاد شرایط قابل قبول قبولی ندارد و دراقشار مختلف معضل اعتیاد به فراوانی دیده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین اضافه کرده درشرایطی که درمحیط زندان مواد مخدر به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چطور می‌توان انتظار داشت که درمحیط‌های کاری کارگران آلوده به این بیماری نشوند.

منبع/ خانه ملت

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان