پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 3:19

فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه علوم انتظامی

تصاویر برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری