شنبه، 31 ارديبهشت 1401 - 5:00

لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین

شماره: 4402
Aa Aa

این نبرد که در آن حدود ۱۰ میلیون تن کشته شدند بین متحدین امپراتوری آلمان و نیروهای اتفاق درگرفت و چهار سال به درازا انجامید.

۹۹ سال پیش در چنین روزی جنگ جهانی اول پس از چهار سال و با تلفات بسیار به پایان رسید. این نبرد که در آن حدود ۱۰ میلیون تن کشته شدند بین متحدین امپراتوری آلمان (اتریش - مجارستان، عثمانی و بلغارستان) و نیروهای اتفاق (جمهوری سوم فرانسه، بریتانیا، روسیه، صربستان، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و رومانی) درگرفت و چهار سال به درازا انجامید در نهایت با پیروزی متفقین به پایان رسید. در برخی از این تصاویر سربازان بریتانیایی دیده می‌شود که برخی لبخند به لب دارند و برخی دیگر از اینکه برادران، پدران و دوستان خود را از دست داده‌اند ناراحت هستند. در مجموع حدود شش میلیون نظامی متفقین در جنگ جهانی اول کشته شدند که هفتصد هزار سرباز بریتانیایی را شامل می‌شود.

تصاویر برگرفته از انتخاب

لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان