چهارشنبه، 26 دى 1397 - 14:00

بیمارستان های سرپایی احداث شده در زلزله غرب ایران

تصاویر برگرفته از ایلنا