چهارشنبه، 2 مرداد 1398 - 2:29

بیمارستان های سرپایی احداث شده در زلزله غرب ایران