سه شنبه، 26 شهريور 1398 - 12:46

بیمارستان های سرپایی احداث شده در زلزله غرب ایران