دوشنبه، 11 مهر 1401 - 20:26

بیمارستان های سرپایی احداث شده در زلزله غرب ایران