چهارشنبه، 26 دى 1397 - 14:29

تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰

در سال ۱۹۲۱ و ۳۱ سال پس از تأسیس انجمن جغرافیای ملی، مجله نشنال جئوگرافیک شماره ای از خود را به صورت کامل به ایران اختصاص داد.

در شماره آوریل ۱۹۲۱ (فروردین ۱۳۰۰) مجله نشنال جئوگرافیک ویژه‌نامه‌ای ۱۱۸ صفحه‌ای درباره ایران دارد.

عکس‌هایی از زندگی روزمره آن زمان ایران در مناطق مختلف ازجمله تهران در این شماره منتشر شده است.

عنوان این شماره نشنال جئوگرافیک "ایران مدرن و پایتخت آن" است که قسمت اول تصاویر این شماره را در این گزارش مشاهده می کنید.

تصاویر برگرفته از انتخاب