جمعه، 8 مهر 1401 - 20:45

تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰

شماره: 4470
Aa Aa

عکس‌هایی از زندگی روزمره آن زمان ایران در مناطق مختلف ازجمله تهران در شماره  آوریل ۱۹۲۱ (فروردین ۱۳۰۰) مجله نشنال جئوگرافیک منتشر شده است.

در سال ۱۹۲۱ و ۳۱ سال پس از تأسیس انجمن جغرافیای ملی، مجله نشنال جئوگرافیک شماره ای از خود را به صورت کامل به ایران اختصاص داد. در شماره آوریل ۱۹۲۱ (فروردین ۱۳۰۰) مجله نشنال جئوگرافیک ویژه‌نامه‌ای ۱۱۸ صفحه‌ای درباره ایران دارد. عکس‌هایی از زندگی روزمره آن زمان ایران در مناطق مختلف ازجمله تهران در این شماره منتشر شده است. عنوان این شماره نشنال جئوگرافیک "ایران مدرن و پایتخت آن" است که قسمت اول تصاویر این شماره را در این گزارش مشاهده می کنید.

تصاویر برگرفته از انتخاب

تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
تصاویر ِ مجله نشنال جئوگرافیک از ایران در فروردین ماه سال ۱۳۰۰
برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان