پنجشنبه، 4 بهمن 1397 - 4:05

همراه با ارامنه جلفای اصفهان در شادمانی کریسمس

تصاویر برگرفته از تسنیم