چهارشنبه، 26 دى 1397 - 14:00

رقص ِخیابانی مردم ِ اصفهان با آلاینده ها

تصاویر برگرفته از ایسنا