يكشنبه، 5 تير 1401 - 18:06

غلامرضا تختی در قاب

شماره: 4586
Aa Aa

تصاویر آرشیوی خبرگزاری ایرنا که به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت غلامرضا تختی منتشر شده است.